Την Τρίτη, 19η Ιανουαρίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες ανά τριετία τακτικές εκλογές του ελληνικού ICOMOS. Από τα 145 τακτικά μέλη του ελληνικού ICOMOS (τα 12 Επικουρικά μέλη δεν ψηφίζουν), δικαίωμα ψήφου είχαν, μόνο όσα ήταν οικονομικά εντάξει, δηλαδή 118 μέλη.

Η Εφορευτική Επιτροπή (Γιαννόπουλος Σπυρίδων, Τσιλιμίγκας Γεώργιος, Βασιλαρά Αρχοντούλα), μετά το πέρας των εκλογών ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
Εμπροθέσμως ψήφισαν 65 μέλη ως εξής:
1. Με e-mail: 31 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 3 άκυρα (1 είχε 7 σταυρούς, 1 ήταν αρχείο word, 1 είχε αλλάξει το format).
2. Με επιστολή: 19 ψηφοδέλτια.
3. Με κάλπη: 25 ψηφοδέλτια (εκ των οποίων 1 άκυρο, επειδή είχε 8 σταυρούς).

 

Η Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού ICOMOS για την περίοδο 2016-2019, συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Νακάσης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λιανός
Β΄ Αντιπρόεδρος: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Πανόπουλος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ευαγγελία Καρδαρά
Ταμίας: Βασίλειος Κότσιαρης
Υπεύθυνος Τύπου: Σοφία Σπυροπούλου
Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων: Μαρία Δανιήλ
Υπεύθυνος Εθνικών Θεμάτων: Κυριάκος Ψαρουδάκης
Υπεύθυνος Διεθνών Θεμάτων: Ελένη Κόρκα
Υπεύθυνος Διεθνών Προγραμμάτων: Ελευθερία Τσακανίκα
Υπεύθυνος Εκδόσεων-Αρχείου-Βιβλιοθήκης: Μάρθα Δελή-Πυρουνάκη
Υπεύθυνος Περιουσίας και Διαχείρισης: Αθανάσιος Βες
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Νικόλαος Μαρκοζάνης
Υπεύθυνος Θεμάτων Τουρισμού: Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης
Υπεύθυνος Θεμάτων Εκπαίδευσης: Κωνσταντίνος Καραδήμας
Υπεύθυνος Θεμάτων Περιβάλλοντος: Ελένη Αλεξάνδρου
Υπεύθυνος Εκπροσώπησης στις Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές: Ειρήνη Εφεσίου

karyatides_quote.jpg