ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • 1987 Οι Δελφοί αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii, iv, vi] 
 • 1988 Η Επίδαυρος αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii, iv, vi] 
 • 1988 Άθως πολιτιστικό και φυσικό αγαθό [i, ii, iv, v, vi, vii] 
 • 1988 Θεσσαλονίκη Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iv] 
 • 1987 Ακρόπολη Αθηνών πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii, iv, vi] 
 • 1988 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου πολιτιστικό αγαθό [ii, iv, v] 
 • 1988 Μετέωρα πολιτιστικό και φυσικό αγαθό [i ,ii, iv, v, vii] 
 • 1986 Ναός Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii] 
 • 1989 Ολυμπία αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii, iv, vi] 
 • 1989 Μυστράς αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [ii, iii, iv] 
 • 1990 Δήλος αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [ii, iii, iv, vi] 
 • 1990 Μοναστήρια: Δαφνίου, Ο. Λουκά, Ν. Μονή Χίου πολιτιστικό αγαθό [i, iv] 
 • 1992 Πυθαγόρειο και Ηραίον Σάμου αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [ii, iii] 
 • 1996 Βεργίνα αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [i, iii] 
 • 1999 Ακρόπολης Μυκηνών και Τίρυνθος αρχαιολογικός τόπος και πολιτιστικό αγαθό [i, ii, iii, iv, vi] 
 • 1999 Πάτμος, Μονή Ι. Θεολόγου και Αποκαλύψεως πολιτιστικό αγαθό [iii, iv, vi] 
 • 2007 Ιστορική πόλη της Κέρκυρας Πολιτιστικό αγαθό [iv]
 • 2016 Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων [ii, iii, iv, vi]
karyatides_quote.jpg