ΜΕΛΗ

Το Ελληνικό ICOMOS αριθμεί περίπου 200 μέλη. Η σύνθεσή τους κατά ειδικότητα είναι η εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Αρχαιολόγοι
Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Μεταλλείων
Ναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανικοί
Συντηρητές
Νομικοί
Άλλοι*

* [Ιστορικοί, Πολεοδόμοι, Γεωλόγοι, Επιστήμονες Πληροφορικής κ.λ.π.]

 

docΑίτηση εγγραφής νέων μελών
 
 
 
- Σημειώνεται πως οι κάτοχοι της κάρτας του ICOMOS δικαιούνται ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
pdfΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ICOMOS - ΦΕΚ 2916
pdfΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
karyatides_quote.jpg