ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ελληνικό τμήμα του ICOMOS χαιρετίζει τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του χαρακτηρισμού ως νεώτερων μνημείων 12 κτηρίων με τον εξοπλισμό τους, καθώς και της καμινάδας, στο βόρειο τομέα του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (Αρ. Φύλλου 4 Απόφαση 705744, 19 Ιανουαρίου 2022).

Δηλώνει, όμως, την αντίθεση του με την απόφαση (ΑΔΑ ΨΡΙΩ4653Π4-ΖΔΔ ΥΠΠΟΑ 14/01/2022 Α.Π.:16133) περί μη χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, με την αιτιολόγηση ότι δεν πληροί προϋποθέσεις διατάξεων του Ν.4858/2021. Στην απόφαση αναφέρεται ότι δεδομένης της κήρυξης των κτηρίων Β1, Β2, Β8, Β12, Ν33, Ν34, Ν36, Ν37, Ν38, Ν39, Ν1, Ν2 και της καμινάδας ως μνημείων ο χώρος θα προστατεύεται επαρκώς ως περιβάλλων χώρος μνημείων, πράγμα ανακριβές.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, υποστηρίξαμε και συνεχίζουμε να τονίζουμε την ανάγκη προστασίας του συνόλου ως ιστορικού τόπου και πολλών σημαντικών κτηρίων ως ιστορικών μνημείων, διότι το συγκρότημα ΠΥΡΚΑΛ αποτελεί αξιόλογο μνημείο της πολεμικής βιομηχανίας της χώρας, άμεσα συνδεδεμένο με τη νεώτερη ιστορία μας, την εξέλιξη της Ελευσίνας και του θαλάσσιου μετώπου της.

Ένα βιομηχανικό συγκρότημα 450 στρεμμάτων δεν προστατεύεται με την επί μέρους κήρυξη 12 διάσπαρτων μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου τους, του οποίου η έκταση δεν καθορίζεται.

Η Προστασία και Ανάδειξη του συνόλου ως «ιστορικού τόπου» μπορεί να προσφέρει βιώσιμη λύση στο συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ και την πόλη της Ελευσίνας. Άλλωστε ο εν λόγω χαρακτηρισμός δεν εμποδίζει τυχόν οικοδομική δραστηριότητα μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Η Ελευσίνα έχει ανακηρυχτεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Η προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΠΥΡΚΑΛ ως ιστορικού τόπου θα συμβάλει στην ανάδειξη της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς της περιοχής από την αρχαιότητα ως τα νεώτερα χρόνια.

Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του I.C.O.MO.S.

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Νακάσης                                                                           Ιωάννης Πανόπουλος

karyatides_quote.jpg