ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σχετικά με το σχέδιο «Ανάπλασης του Εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης»

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS εκφράζει την ανησυχία του για το σχέδιο «Ανάπλασης τoυ Εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης», επειδή δεν λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη αξιόλογων εκθεσιακών περιπτέρων, βραβευμένων αρχιτεκτονικών έργων του 20ου αιώνα, ενώ επιβαρύνει σημαντικά τα πολεοδομικά-κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές και τα κριτήρια, που έχουν επικυρωθεί από Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές και Συνέδρια του ICOMOS, το καθήκον της προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα δεν υπολείπεται εκείνου των περιόδων που προηγήθηκαν.

    Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια ο χώρος και τα κτήρια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχουν υποβαθμιστεί (ίσως όχι τυχαία), η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τεκμηριωμένες απόψεις, είναι απολύτως αντιστρέψιμη, ενώ η αποκατάσταση και ανάδειξή τους είναι απολύτως σκόπιμη, διότι, ως σύνολο, αποτελούν μοναδικό «ανοιχτό μουσείο μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα» στη χώρα μας.

Η προτεινόμενη «Ανάπλαση», έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα, αφού εισηγείται την κατεδάφιση της πλειονότητας των ιστορικών περιπτέρων της ΔΕΘ και την αντικατάστασή τους από νέα κτήρια, με σκοπό κυρίως την επιχειρηματικού τύπου εκμετάλλευση  (ξενοδοχειακό συγκρότημα, συνεδριακό κέντρο κ.ά.). Ταυτόχρονα, η αναφορά σε λειτουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου Πολιτισμού και Πρασίνου», απέχει πολύ από την προτεινόμενη «Ανάπλαση», όσον αφορά στην κλίμακα της επέμβασης και στις γενικότερες συνθήκες, που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι τα δεδομένα της πρότασης «Ανάπλασης», έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα και ως εκ τούτου η προκήρυξη του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού τέθηκε σε λάθος βάση.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, δεσμεύεται να παρακολουθήσει το θέμα εκ του σύνεγγυς και να προωθήσει τις ενστάσεις του και σε άλλους αρμόδιους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του I.C.O.MO.S.


         Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Νακάσης                                                                                     Ιωάννης Πανόπουλος

pdfΣχετικά με το σχέδιο «Ανάπλασης του Εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης»

karyatides_quote.jpg