ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ICOMOS 2011

Συνάδελφοι,

την Τετάρτη 8/6/2011 και εφόσον υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού ICOMOS στα γραφεία μας, Πειραιώς 73, στις 17.00.
Αν, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού ICOMOS θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 17.00, στα γραφεία μας, Πειραιώς 73, με οποιοδήποτε αριθμό μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Επικύρωση εγγραφής νέων μελών.
  2. Ετήσιος Απολογισμός Συμβουλίου.
  3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.
  4. Προγραμματισμός επόμενων δράσεων.
  5. Ενημερώσεις.
  6. Τρέχοντα θέματα.

 

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ήτοι, έχουν εξοφλήσει και το 2011. Αυτό μπορεί να γίνει πριν τη Γενική Συνέλευση στη Γραμματεία μας ή με ονομαστική κατάθεση στον λογαριασμό 160/29600521 της Εθνικής Τράπεζας.

pdfΕνημέρωση σχετικά με τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη 15-06-2011
karyatides_quote.jpg