ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ICOMOS

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS ιδρύθηκε το 1972, αρχικά ως Επιστημονική Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ). Από το 1992 συνεχίζει τη δράση του ως ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο επιστημονικό σωματείο. Σήμερα έχει 200 περίπου μέλη και διοικείται από 18μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία. To 1998 απέκτησε μόνιμη έδρα στην Αθήνα, στην οδό Πειραιώς 73.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ICOMOS

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS δηλώνει έντονα την παρουσία του, συμβάλλοντας στη διάσωση και την προστασία πολιτιστικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή χώρο. Σε διεθνές επίπεδο δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη λεκάνη της Μεσογείου, προωθώντας τις διμερείς συνεργασίες του. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δώσει στη διάσωση των μνημείων της Βαλκανικής, που κινδυνεύουν από πολέμους ή από φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί. Το Ελληνικό ICOMOS φιλοξενείται στο Διαδίκτυο (Internet) στη διεύθυνση www.icomoshellenic.gr και στις σελίδες του διεθνούς ICOMOS , στη διεύθυνση www.international.icomos.org

karyatides_quote.jpg